Starters gefokt door stal Scott

Resultaten gelopen koersen:

Jack Scott op Aarau uitg. met Adrian Burger.
May Scott op Hamburg Kwali. vold. met Tim Schwarma
Array